Çatılar her gün tehlikeli koşullara maruz kalır ve zamanla hasar görebilir ve bozulabilir. Bir binanın veya yapının kullanıcıları ve iç mekanı bu tehlikelerden koruyan en kritik alandır ve iyi seçilmiş, iyi tasarlanmış ve hatasız uzun ömürlü olması için iyi kurulmuş olmalıdır. Sika’nın çatı sistemleri sadece rüzgâra, yağmura, karaya, doluya ve diğer çevresel koşullara dayanıklı olmakla kalmaz, aynı zamanda onlarca yıllık Sika uzmanlığı ve desteği ile anılır.